default-header
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wederzijds vertrouwen

Kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg kan alleen maar bereikt worden door wederzijds vertrouwen te creëren en verwachtingen toe te lichten.

U en uw mondgezondheid heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. Deze kunnen wij slechts volledig opvolgen door een periodieke controle uit te voeren. Wij adviseren standaard een frequentie van tweemaal per jaar om tandheelkundige ontwikkelingen stipt te kunnen screenen. Indien nodig, kunnen wij zo reeds in een vroeg stadium (preventief) inspringen en uiteindelijk overbodige behandelingen voorkomen.

Per mail of per post herinneren wij u aan uw halfjaarlijkse controle als deze nog niet is ingepland. In de herinneringsmail vindt u tevens direct een link om zelf 24/7 via onze website uw controle in te plannen.

Niet nagekomen afspraken

Door het maken van een afspraak, wordt er tijd voor u gereserveerd. Uiteraard kan het voorkomen dat u verhinderd bent. U wordt verzocht deze minstens 24 uur van tevoren telefonisch te berichten teneinde kosten, berekend voor de besproken tijd, te vermijden.

Als praktijk bieden wij u als service een gratis afspraakherinneringsbericht aan. In principe gebeurt deze per mail en indien deze informatie ontbreekt per sms-bericht. Laat dus ook zeker uw juiste contactgegevens achter om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Deze herinnering bieden wij als service aan, dus bij onverhoopt technisch haperen van deze dienst vertrouwen wij nog altijd op uw eigen verantwoording in het nakomen van gemaakte afspraken.

Privacy

Gelieve de privacy van patiënten en teamleden te respecteren, ook op social media.
Wilt u een foto-, film- of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan degenen die in beeld komen of te horen zijn.

Algemene verordening gegevensbescherming

Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving (AVG). Personen die namens Tand ID toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een inschrijving of contactaanvraag, te kunnen behandelen heeft Tand ID persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Tand ID ontvangen en verwerkt. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door ons geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door ons uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander verstrekt. Tand ID streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Tand ID kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Op de website van Tand ID worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Tand ID bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Tand ID in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen of of de cookiemelding niet te accepteren. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien uw persoonsgegevens door Tand ID verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van ons, dan kunt u dit via de contactpagina kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

Tand ID behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Tarieven

 

Wij hanteren de landelijk vastgestelde tarieven voor 2018. Deze vindt u via volgende link:

https://vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2018/
Deze tarieven zijn excl. Techniekkosten.

Alvorens tandheelkundige behandelingen worden gestart die meer dan 150 euro zullen gaan kosten, informeren wij u altijd eerst. De kostenbegroting wordt direct met u besproken indien nodig, anders krijgt u deze schriftelijk of digitaal indien gewenst.  Hiermee kunt u vervolgens nakijken wat u van uw zorgverzekeraar vergoed zult krijgen. Vraag ons gerust om met u mee te kijken.

Klachtenregeling

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Afspraak maken

    Inschrijven als klant